Vé tàu Hà Nội Quảng Ngãi

Vé tàu Hà Nội Quảng Ngãi

BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU HÀ NỘI QUẢNG NGÃI :

 Mác tàu

SE1

SE5

SE7

TN1

SE3

HÀ NỘI

19:30

09:00

06:00

13:10

22:00

QUẢNG NGÃI

14:29

04:18

01:16

09:52

15:30

Thời gian chạy

18g59p

19g18p

19g16p

20g42p

17g30p


BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU QUẢNG NGÃI HÀ NỘI:

 Mác tàu

SE2

SE6

SE8

TN2

SE4

QUẢNG NGÃI

10:07

00:11

20:18

05:21

11:27

HÀ Nội

04:50

19:58

15:33

03:30

05:30

Thời gian chạy

18g43p

19g47p

19g15p

22g09p

18g03p

Comments