Vé tàu Hà Nội Tam Kỳ

Vé tàu Hà Nội Tam Kỳ

BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU HÀ NỘI TAM KỲ :

 Mác tàu

SE1

SE5

TN1

SE3

SE7

HÀ NỘI

19:30

09:00

13:10

20:00

06:00

TAM KỲ

13:20

03:09

08:36

14:27

00:05

Thời gian chạy

17g50p

20g53p

19g26p

16g27p

18g05p


BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU TAM KỲ HÀ NỘI:

 Mác tàu

SE2

SE6

TN2

SE4

SE8

TAM KỲ

11:15

01:29

06:37

12:32

21:26

HÀ Nội

04:50

19:58

03:30

05:30

15:33

Thời gian chạy

17g35p

18g29p

20g53p

16g58p

18g07p

Comments