Vé tàu Hà Nội Tháp Chàm

Vé tàu Hà Nội Tháp Chàm

BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU HÀ NỘI THÁP CHÀM:

 Mác tàu

SE1

SE5

SE7

TN1

SE3

HÀ NỘI

19:30

09:00

06:00

13:10

22:00

THÁP CHÀM

22:53

13:37

10:10

19:33

23:40

Thời gian chạy

27g23p

28g37p

28g10p

30g23p

25g40p


BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU THÁP CHÀM HÀ NỘI:

 Mác tàu

SE2

SE6

SE8

TN2

SE4

THÁP CHÀM

01:43

14:51

11:48

19:39

03:24

HÀ Nội

04:50

19:58

15:33

03:30

05:30

Thời gian chạy

27g07p

29g07p

27g45p

31g51p

26g06p

Comments