Vé tàu Hà Nội Yên Trung

Vé tàu Hà Nội Yên Trung

BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU HÀ NỘI YÊN TRUNG

Mác Tàu 

SE7

SE5

TN1

SE1

SE19

SE3

HÀ NỘI

06:00

09:00

13:10

19:30

20:10

22:00

YÊN TRUNG

12:32

15:35

20:15

02:04

02:50

03:55

Thời gian chạy

06g32p

06g35p

07g05p

06g34p

06g40p

05g55p


BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU YÊN TRUNG HÀ NỘI

 Mác Tàu

SE2

SE20

SE4

SE6

SE8

TN2

YÊN TRUNG

22:20

06:38

23:22

12:56

08:55

19:50

HÀ NỘI

04:50

12:33

05:30

19:58

15:33

03:30

Thời gian chạy

06g30p

05g55p

06g08p

07g02p

06g38p

07g40p


Comments