Vé tàu Hà Nội Đà Nẵng là chuyến tàu cht lượng cao đu tiên chạy tuyến tàu Hà Ni - Đà Nng  và ngược lại .khi hành hàng ngày t Hà Ni đi Đà Nng

Khởi hành :lúc 19.00pm,Hà Ni - Huế: 900,000VNĐ/vé nm mm khoang 4 điu hòa

Gía Vé : Hà Ni - Đà Nng: 1,050,000VNĐ/vé nm mm khoang 4 điu hòa 

                               Tàu Livitrans Express

Hng VIP:

Dịch vụ miễn phí: trái cây, đ ung t chn, bàn chi, kem đánh răng, báo tp chí, lược chi tóc, dép, h thng âm nhc riêng dn đến tng khoang, nhân viên chăm sóc hành khách thường trc ti toa tàu.

Hng Tourist:

Dịch vụ miễn phí: nước ung, trà, bánh ko, bàn chi, kem đánh răng, báo tp chí, lược chi tóc, dép, nhân viên chăm sóc hành khách thường trc ti toa tàu.

Hng Economy:

Dịch vụ miễn phí: nước ung, báo tiếng Vit, khăn lnh.

Vé tàu Hà Nội Đà Nẵng gồm tàu Thống Nhất mác tàu SE19 Bên cạnh đó Đường sắt Việt Nam cung cấp tàu chất lượng cao vé tàu livitrans Express tuyến vé tàu Hà Nội Đà Nẵng