Vé tàu Miền Bắc

Vé tàu Miền Bắc bao gồm các ga, trạm của 4 tuyến phía Bắc như vé tàu từ Hà Nội đến Lạng Sơn và ngược lại, vé tàu từ Hà Nội đến Quán Triều và ngược lại,vé tàu từ Hà Nội đến Hải Phòng và ngược lại,vé tàu từ Hà Nội đến Lào Cai và ngược lại ( vé tàu Sapa) và tàu khách liên vận quốc tế có tuyến vé tàu từ Gia Lâm đến Nam Ninh vé tàu từ Hà Nội đến Bắc Kinh Tây giữa Đường sắt Việt Nam và Đường sắt Trung Quốc.

Tuyến Hà Nội Lào Cai

BẢNG GIÁ VÉ TÀU LÀO CAI SAPA

GIỜ KHỞI HÀNH

Bảng  giá vé tàu SP1

Từ Hà Nội lúc  21h10’

Bảng  giá vé tàu SP2

Từ Lào Cai lúc 20h15’

Bảng  giá vé tàu SP3

Từ Hà Nội lúc 21h50’

Bảng  giá vé tàu SP4

Từ Lào Cai lúc 21h

Bảng  giá vé tàu SP5

Từ Hà Nội lúc 19h40’

Bảng  giá vé tàu SP6

Từ Lào Cai lúc 21h30’

Bảng  giá vé tàu SP7

Từ Hà Nội lúc 20h35’

Bảng  giá vé tàu SP8

Từ Lào Cai 19h30’

Bảng  giá vé tàu LC1

Từ Hà Nội lúc 22h

Bảng  giá vé tàu LC2

Từ Lào Cai lúc 18h40

Bảng giá vé tàu LC3

Từ Hà Nội lúc 6h10’

Bảng giá vé tàu LC4

Từ Lào Cai lúc 9h15’

Bảng giá vé tàu LC5

Từ Hà Nội lúc 22h35

Bảng giá vé tàu LC6

Từ Lào Cai lúc 18h05


                                    
Tuyến Hà Nội Hải Phòng

Để phụ vụ nhu cầu đi lại của hành khách khu vực phía Bắc

Comments