Vé tàu Miền Nam

Vé tàu Miền Nam bao gồm các ga, trạm khu vực phía Nam từ ga Bình Thuận trở vào

Tuyến vé tàu Sài Gòn Nha Trang

BẢNG GIÁ VÉ TÀU ĐỊA PHƯƠNG

GIỜ KHỞI HÀNH

Bảng giá vé  tàu  SNT1

Từ Nha Trang lúc  19h00’

Bảng  giá vé  tàu  SNT2

Từ Sài Gòn lúc 20h20’

Bảng giá vé  tàu  SN3

Từ Nha Trang lúc 20h00

Bảng giá vé tàu SN4

Từ Sài Gòn lúc 21h00

Bảng giá vé tàu SPT1

Từ Phan Thiết lúc 13h10

Bảng giá vé tàu  SPT2

Từ Sài Gòn lúc 06h50BẢNG GIÁ VÉ TÀU ĐỊA PHƯƠNG

GIỜ KHỞI HÀNH

Bảng giá vé  tàu  SPT2

Từ Sài Gòn lúc  06h40’

Bảng  giá vé  tàu  SPT1

Từ Sài Gòn lúc 13h10’

Comments