Vé tàu Miền Trung

Vé tàu Miền Trung bao gồm các ga, trạm của tuyến Thống Nhất (Bắc Nam) từ Thanh Hóa trở vào

BẢNG GIÁ VÉ TÀU THANH HÓA

GIỜ KHỞI HÀNH

Bảng giá vé  tàu  SE33

Từ Hà Nội lúc  08h05’

Bảng giá vé  tàu  SE34

Từ Thanh Hóa lúc  12h50’

Comments