Vé tàu Tết 2016

Thành phần tàu tăng cường dịp Tết Bính Thân 2016

đăng 20:31 18 thg 10, 2015 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 20:32 18 thg 10, 2015 ]

Thành phần cơ bản đoàn tàu chạy thường xuyên và tăng cường phục vụ 
Tết Nguyên đán BÍNH THÂN 2016
(Thực hiện theo Kế hoạch số 2426/ĐS-KH ngày 20/8/2015 của Tổng Công ty ĐSVN 
và Kế hoạch số 1369/KH-VTSG ngày 28/8/2015)

1.SE1/SE2, SE7/ SE8, SE13/SE14: giữa Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại ( Chạy hàng ngày trước và sau Tết) 
1HC + 4 AL(64)  + 4 BnL42  + 3 AnL28  + 1CVPĐ  =  13 xe ( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 11 )
2.SE3/SE4, SE5/SE6 giữa Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại ( Chạy hàng ngày trước và sau Tết) 
1HC + 4 AL(64)  + 4 BnL42  + 3 AnL28  + 1CVPĐ  =  13 xe ( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 11 )
3.Tàu TN1/TN2 ( Tức TN17/TN18) giữa Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại ( Chạy hàng ngày trước và sau Tết) 
1HL + 1HC + 6 B(80) + 1 AL(64)  + 2 BnL 42  + 1CVPĐ + 1 BĐ  =  13 xe ( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 9 )
4.Tàu TN3/TN4 giữa Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại ( Chạy hàng ngày trước và sau Tết) 
1HL + 1HC + 6 B(80) + 1 AL(64)  + 2 BnL 42  + 1 AnL 28 + 1CVPĐ   =  13 xe ( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 10 )
5.Tàu TN5/TN6 giữa Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại ( Chạy hàng ngày trước và sau Tết) 
1HC + 7 B(80) + 1 AL(64)  + 2 BnL 42  + 1 AnL 28 + 1CVPĐ   =  13 xe ( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 11 )
6.Tàu TN7/TN8 giữa Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại ( Chạy hàng ngày trước và sau Tết) 
1 HL + 1HC + 6 B(80)   + 2 BnL 42  + 2 AnL 28 + 1CVPĐ   =  13 xe ( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 10)
7.Tàu SE9/10 giữa Hà Nội - Nha Trang trước Tết; giữa Sài Gòn - Đồng Hới sau Tết và tàu TN21/TN22 giữa Thanh Hóa - Sài Gòn trước và sau Tết 
1HC + 3 B(80) + 2 BL(80) + 2 AL(64) + 2 BnL 42 + 2 AnL 28 + 1CVPĐ   =  13 xe ( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 11)
8.Tàu SE11/SE12 và SE15/SE16 chạy  giữa Vinh - Sài Gòn và ngược lại chạy hàng ngày trước và sau Tết 
1HC + 6 B(80) + 2 BL(80) + 1 AL(64) + 1 BnL 42 + 1 AnL 28 + 1CVPĐ   =  13 xe ( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 11)
9.Tàu SE17/SE18 chạy  giữa Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại chạy cách nhật trước và sau Tết 
1HC + 2 B(80) + 2 AL(64) + 5 Bn 42 + 2 An 24 + 1CVPĐ   =  13 xe ( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 11)
10.Tàu SE29/SE30  chạy  giữa Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại chạy hang ngày trước và sau Tết 
1HC + 2 BL(80) + 1 BnL 42 + 8 AnL 28 + 1CVPĐ   =  13 xe ( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 11)
11.Tàu SE22/SE21 chạy giữa Sài Gòn - Huế 
1GHL + 1HC + 3 B(80) + 4 AL(64) + 1 BnL 42 + 2 AnLv 28 + 1CVPĐ   =  12 xe ( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 09)
12.Tàu SE26/25 chạy giữa Sài Gòn - Quy Nhơn 
 1HC + 1 BL(80) + 5 AL(64) + 1 BnL 42 + 2 BnLv 42 + 1 AnL 28  + 1CVPĐ   =  12 xe ( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 10)
13.Tàu SNT2/SNT1 chạy giữa Sài gòn - Nha Trang
 1 HL + 1HC + 1 AL2T(108) + 1 AL2T(88) + 1 BnLv 42 + 1 AnLv 24  + 5 AnLv 28  + 2 AnLv 25 + 1CVPĐ   =  14 xe
( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 11)

Các ga tàu khách tăng cường dịp tết Bính Thân 2016

đăng 20:20 18 thg 10, 2015 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 20:22 18 thg 10, 2015 ]

CÁC GA TÀU KHÁCH TĂNG CƯỜNG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN NĂM 2016 
ĐỖ TÁC NGHIỆP ĐÓN TRẢ HÀNH KHÁCH 
(Thực hiện theo Kế hoạch số 2426/ĐS-KH ngày 20/8/2015 của Tổng Công ty ĐSVN 
và Kế hoạch số 1369/KH-VTSG ngày 28/8/2015)
TÀU KHÁCH THỐNG NHẤT 
Thời điểm
Trước Tết
Các ga đỗ tác nghiệp đón trả hành khách 
TN3 ( Hà Nội - Sài Gòn)  Hà Nội;  Thanh Hóa;  Chợ Sy; Vinh; Yên Trung; Hương Phố; Đồng Hới;  Huế; Đà Nẵng; Tam Kỳ;
Quảng Ngãi; Diêu Trì; Tuy Hòa; Nha Trang;  Bình Thuận; Biên Hòa; Sài Gòn = 17 ga 
TN5 ( Hà Nội - Sài Gòn) Hà Nội;  Nam Định; Ninh Bình;  Thanh Hóa;  Vinh; Yên Trung; Đồng Hới;  Huế; Đà Nẵng; Tam Kỳ;
Quảng Ngãi; Diêu Trì; Tuy Hòa; Nha Trang;  Bình Thuận;  Sài Gòn  = 16 ga
TN7 ( Hà Nội - Sài Gòn) Hà Nội; Vinh; Yên Trung; Hương Phố; Đồng Hới; Đông Hà; Huế; Đà Nẵng; Tam Kỳ; Quảng Ngãi; Diêu Trì;  Nha Trang; Bình Thuận;  Sài Gòn = 14 ga
SE9 ( Hà Nội - Nha Trang )  Hà Nội; ; Vinh; Hương Phố; Đồng Lê;Đồng Hới; Đông Hà; Huế; Đà Nẵng; Quảng Ngãi; Diêu Trì; 
Nha Trang  = 11 ga
SE17 ( Hà Nội - Sài Gòn) Hà Nội;  Ninh Bình; Bỉm Sơn; Thanh Hóa; Vinh; Yên Trung; Hương Phố; Đồng Hới; Huế; Đà Nẵng;
Quảng Ngãi; Diêu Trì;  Nha Trang; Tháp Chàm; Bình Thuận; Sài Gòn  = 16 ga
SE13 ( Hà Nội - Sài Gòn) Hà Nội; Nam Định; Ninh Bình; Thanh Hóa; Vinh; Đồng Hới; Đông Hà; Huế; Đà Nẵng;  Quảng Ngãi;
Diêu Trì; Nha Trang; Bình Thuận;  Sài Gòn  =  14 ga
SE15 ( Vinh - Sài Gòn )  Vinh; Yên Trung; Hương Phố; Đồng Hới; Đông Hà; Huế; Đà Nẵng; Diêu Trì; Nha Trang; Bình Thuận;
Sài Gòn  =  11 ga
SE11 ( Vinh - Sài Gòn )   Vinh; Yên Trung; Hương Phố; Đồng Lê;Đồng Hới; Đông Hà; Huế; Đà Nẵng;  Quảng Ngãi; Diêu Trì; 
Nha Trang;  Sài Gòn  = 12 ga
TN21 ( Thanh Hóa - Sài Gòn )  Thanh Hóa;  Chợ Si; Vinh; Đồng Hới; Huế; Đà Nẵng; Tam Kỳ; Quảng Ngãi; Diêu Trì;  Nha Trang;
Sài Gòn  =  11 ga
SE29 ( Hà Nội - Sài Gòn)  Hà Nội; Phủ lý; Nam Định; Ninh Bình;  Thanh Hóa; Vinh;Đồng Hới;  Huế; Đà Nẵng;  Quảng Ngãi; Diêu Trì;  Nha Trang;  Bình Thuận; Biên Hòa; Sài Gòn  =  15 ga
TN4 ( Sài Gòn - Hà Nội )  Sài Gòn; Biên Hòa; Long Khánh; Bình Thuận; Tháp Chàm; Nha Trang;  Diêu Trì; Quảng Ngãi;  Đà Nẵng; Huế; Đông Hà; Đồng Hới; Vinh;Thanh Hóa; Ninh Bình; Nam Định; Phủ Lý; Hà Nội  = 18 ga 
TN6 ( Sài Gòn - Hà Nội )  Sài Gòn; Biên Hòa; Bình Thuận; Tháp Chàm; Nha Trang;  Diêu Trì; Quảng Ngãi; Tam Kỳ; Đà Nẵng; Huế; Đông Hà; Đồng Hới;    Đồng Lê; Vinh;Thanh Hóa; Ninh Bình; Nam Định; Phủ Lý; Hà Nội  = 19 ga
TN8 ( Sài Gòn - Hà Nội )  Sài Gòn; Biên Hòa; Bình Thuận; Nha Trang; Tuy Hòa; Diêu Trì; Quảng Ngãi; Tam Kỳ; Đà Nẵng; Huế;  Đồng Hới; Vinh;Thanh Hóa; Ninh Bình; Nam Định; Phủ Lý; Hà Nội  = 17 ga
SE10 ( Nha Trang - Hà Nội )   Nha Trang; Tuy Hòa; Diêu Trì; Quảng Ngãi; Tam Kỳ; Đà Nẵng; Huế; Đồng Hới;
 Hương Phố; Yên Trung; Vinh;Thanh Hóa; Ninh Bình; Nam Định; Phủ Lý; Hà Nội  =  16 ga
SE18 ( Sài Gòn - Hà Nội )  Sài Gòn; Biên Hòa; Bình Thuận; Tháp Chàm; Nha Trang; Tuy Hòa; Diêu Trì; Quảng Ngãi; Đà Nẵng; Huế; Đồng Hới; Vinh;Thanh Hòa; Ninh Bình; Nam Định; Phủ Lý; Hà Nội  =  17 ga
SE14 ( Sài Gòn - Hà Nội )  Sài Gòn; Biên Hòa; Bình Thuận; Nha Trang; Diêu Trì; Quảng Ngãi;  Đà Nẵng; Huế; Đông Hà; Đồng Hới;
 Vinh;Thanh Hòa; Ninh Bình; Nam Định; Phủ Lý; Hà Nội  =  16 ga
SE16 ( Sài Gòn - Vinh)  Sài Gòn; Biên Hòa; Bình Thuận;  Nha Trang; Diêu Trì;  Đà Nẵng; Huế; Đông Hà; Đồng Hới;
Đồng Lê; Hương Phố; Yên Trung; Vinh  =  13 ga  
SE12 ( Sài Gòn - Vinh)   Sài Gòn; Biên Hòa; Bình Thuận; Tháp Chàm; Nha Trang; Tuy Hòa; Diêu Trì; Quảng Ngãi;  Đà Nẵng; Huế; Đông Hà; Đồng Hới; Đồng Lê; Hương Phố; Yên Trung; Vinh  =  16 ga 
TN22 ( Sài Gòn - Thanh Hóa)  Sài Gòn; Biên Hòa; Bình Thuận; Tháp Chàm; Nha Trang;  Diêu Trì; Quảng Ngãi; Tam Kỳ; Đà Nẵng; Huế; Đông Hà; Đồng Hới; Vinh; Minh Khôi; Chợ Sy; Thanh Hóa  =  16 ga  
SE30 ( Sài Gòn - Hà Nội )  Sài Gòn; Biên Hòa; Bình Thuận; Nha Trang; Diêu Trì; Quảng Ngãi; Đà Nẵng; Huế; Đông Hà; Đồng Hới;
Vinh;Thanh Hòa; Ninh Bình; Nam Định; Phủ Lý; Hà Nội  = 16 ga
Thời điểm
Sau Tết 
Các ga đỗ tác nghiệp đón trả hành khách 
TN3 ( Hà Nội - Sài Gòn)  Hà Nội; Phủ lý; Nam Định; Ninh Bình; Thanh Hóa;  Vinh;  Đồng Hới; Huế; Đà Nẵng; Tam Kỳ; Quảng Ngãi; Diêu Trì; Tuy Hòa; Nha Trang; Tháp Chàm; Bình Thuận; Biên Hòa; Sài Gòn = 18 ga 
TN5 ( Hà Nội - Sài Gòn) Hà Nội; Phủ lý; Nam Định; Thanh Hóa;  Vinh; Đồng Hới; Huế; Đà Nẵng; Tam Kỳ; Quảng Ngãi; Diêu Trì; Tuy Hòa; Nha Trang; Bình Thuận; Biên Hòa; Sài Gòn =  16 ga
TN7 ( Hà Nội - Sài Gòn) Hà Nội;  Nam Định; Vinh; Đồng Hới; Đông Hà; Huế; Đà Nẵng; Tam Kỳ; Quảng Ngãi; Diêu Trì; Tuy Hòa; Nha Trang;  Bình Thuận; Biên Hòa; Sài Gòn = 15 ga
SE9 ( Đồng Hới - Sài Gòn ) Đồng Hới; Đông Hà; Huế; Đà Nẵng; Tam Kỳ; Quảng Ngãi; Diêu Trì;  Nha Trang;  Bình Thuận; Biên Hòa; Sài Gòn  =  11 ga
SE17 ( Hà Nội - Sài Gòn) Hà Nội; Phủ lý; Nam Định;  Bỉm Sơn; Thanh Hóa; Vinh; Đồng Hới;  Huế; Đà Nẵng;  Quảng Ngãi; Diêu Trì; Nha Trang; Tháp Chàm; Bình Thuận; Sài Gòn  =  15 ga
SE13 ( Hà Nội - Sài Gòn) Hà Nội; Phủ lý; Nam Định; Ninh Bình; Thanh Hóa;  Vinh;  Đồng Lê;Đồng Hới; Đông Hà; Huế; Đà Nẵng; Quảng Ngãi; Diêu Trì; Nha Trang;  Bình Thuận;  Sài Gòn  = 16 ga 
SE15 ( Vinh - Sài Gòn )   Vinh; Yên Trung; Đồng Hới; Đông Hà; Huế; Đà Nẵng; Quảng Ngãi; Diêu Trì; Tuy Hòa; Nha Trang; Tháp Chàm; Bình Thuận; Biên Hòa; Sài Gòn =  14 ga
SE11 ( Vinh - Sài Gòn )   Vinh; Yên Trung; Hương Phố; Đồng Lê;Đồng Hới; Đông Hà; Huế; Đà Nẵng;  Quảng Ngãi; Diêu Trì; Tuy Hòa; Nha Trang;  Bình Thuận; Biên Hòa; Sài Gòn = 15 ga
TN21 ( Thanh Hóa - Sài Gòn )   Thanh Hóa; Chợ Sy; Vinh; Yên Trung; Hương Phố; Đồng Lê;Đồng Hới; Huế; Đà Nẵng; Tam Kỳ; Quảng Ngãi; Diêu Trì;  Nha Trang; Tháp Chàm; Bình Thuận; Biên Hòa; Sài Gòn = 17 ga
SE29 ( Hà Nội - Sài Gòn)  Hà Nội; Phủ lý; Nam Định; Ninh Bình; Bỉm Sơn; Thanh Hóa; Minh Khôi; Chợ Sy; Vinh; Yên Trung; Đồng Hới; Đông Hà; Huế; Đà Nẵng; Tam Kỳ; Quảng Ngãi; Diêu Trì; Tuy Hòa; Nha Trang;  Bình Thuận; Biên Hòa; Sài Gòn = 22 ga
TN4 ( Sài Gòn - Hà Nội )  Sài Gòn; Biên Hòa; Bình Thuận; Tháp Chàm; Nha Trang;  Diêu Trì; Quảng Ngãi; Tam Kỳ; Đà Nẵng; Huế; Đông Hà; Đồng Hới;   
Đồng Lê; Hương Phố; Yên Trung; Vinh;Thanh Hóa; Ninh Bình; Nam Định;  Hà Nội  =   20 ga
TN6 ( Sài Gòn - Hà Nội )  Sài Gòn;  Bình Thuận; Tháp Chàm; Nha Trang;  Diêu Trì; Quảng Ngãi; Tam Kỳ; Đà Nẵng; Huế; Đông Hà; Đồng Hới;   
Đồng Lê; Hương Phố; Yên Trung; Vinh;Thanh Hóa;  Nam Định; Phủ Lý; Hà Nội  = 19 ga
TN8 ( Sài Gòn - Hà Nội )  Sài Gòn; Bình Thuận;  Nha Trang;  Tuy Hòa; Diêu Trì; Quảng Ngãi; Đà Nẵng; Huế; Đồng Hới;   
 Vinh;Thanh Hóa;  Hà Nội  = 12 ga
SE10 ( Sài gòn - Đồng Hới )  Sài Gòn; Bình Thuận;  Nha Trang;  Tuy Hòa; Diêu Trì; Quảng Ngãi; Tam Kỳ; Đà Nẵng; Huế; Đồng Hới  = 10 ga
SE18 ( Sài Gòn - Hà Nội )  Sài Gòn;  Bình Thuận;  Nha Trang;  Diêu Trì; Quảng Ngãi;  Đà Nẵng; Huế;  Đồng Hới;   
Vinh; Hà Nội  = 10 ga
SE14 ( Sài Gòn - Hà Nội )  Sài Gòn; Bình Thuận;  Nha Trang;  Tuy Hòa; Diêu Trì; Quảng Ngãi; Đà Nẵng; Huế; Đông Hà; Đồng Hới;   
Vinh;Thanh Hóa; Ninh Bình; Nam Định; Phủ Lý; Hà Nội  = 16 ga
SE16 ( Sài Gòn - Vinh)  Sài Gòn;  Bình Thuận; Nha Trang;  Diêu Trì; Quảng Ngãi; Đà Nẵng; Huế; Đông Hà; Đồng Hới;   
Đồng Lê; Hương Phố; Yên Trung; Vinh =  13 ga
SE12 ( Sài Gòn - Vinh)   Sài Gòn; Bình Thuận;  Nha Trang;  Diêu Trì; Quảng Ngãi; Đà Nẵng; Huế; Đồng Hới;   
Đồng Lê; Hương Phố; Yên Trung; Vinh  =   12 ga
TN22 ( Sài Gòn - Thanh Hóa)  Sài Gòn; Bình Thuận;  Nha Trang;  Diêu Trì; Quảng Ngãi; Tam Kỳ; ĐàNẵng; Huế; Đông Hà; Đồng Hới;
 Vinh; Chợ Si; Thanh Hóa  =  16 ga  
SE5/SE6 ( Hà Nội - Sài Gòn )  Hà Nội; Phủ lý; Nam Định; Ninh Bình;  Thanh Hóa; Minh Khôi; Chợ Sy; Vinh; Yên Trung; Đồng Hới; Đông Hà; Huế; Đà Nẵng; Tam Kỳ; Quảng Ngãi; Diêu Trì; Tuy Hòa; Nha Trang; ; Bình Thuận; Biên Hòa;
 Sài Gòn = 21 ga 
TÀU KHÁCH KHU ĐOẠN
SE22/21 (Sài Gòn - Huế ) Sài Gòn; Biên Hòa; Long Khánh; Bình Thuận; Ma Lâm; Sông Mao; Tháp Chàm; NhaTrang; Ninh Hòa; Giã; Tuy Hòa; La Hai; Diêu Trì; Đức Phổ; Bồng Sơn; Quảng Ngãi; Núi Thành; Tam Kỳ; Phú Cang; Trà Kiệu; Đà Nẵng; Lăng Cô; Huế = 23 ga 
SE26/SE25 (Sài Gòn - Quy Nhơn)  - SE26: Sài Gòn; Biên Hòa; Long Khánh; Bình Thuận;  Tháp Chàm; Nha Trang;
Ninh Hòa;Tuy Hòa;  Diêu Trì ; Quy Nhơn = 10 ga
 - SE25: Quy Nhơn; Diêu Trì; Tuy Hòa; Ninh Hòa; Nha Trang; Tháp Chàm; Bình Thuận; Biên Hòa;  Sài Gòn =  09 ga
SNT1/SNT2 ( Sài gòn - Nha Trang) Sài Gòn; Biên Hòa; Bình Thuận; Tháp Chàm; Nha Trang

Lịch chạy tàu Tết Bính Thân 2016

đăng 19:52 18 thg 10, 2015 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 19:54 18 thg 10, 2015 ]

Từ ngày 25/01/2016 đến hết ngày 25/02/2016 chia ra làm 03 giai đoạn 
( Trước Tết; ngày nghỉ Tết; Sau Tết ) 
(Thực hiện theo Kế hoạch số 2426/ĐS-KH ngày 20/8/2015 của Tổng Công ty ĐSVN 
và Kế hoạch số 1369/KH-VTSG ngày 28/8/2015)
A/ Tàu khách Thống nhất
I/Trước Tết: Từ ngày 25/01/2016 đến ngày 06/02/2016 
1.Tàu SE13/SE14 xuất phát Hà Nội, Sài Gòn kể từ ngày 29/01/2016 đến hết ngày 21/02/2016
2.Tàu TN17/TN18 chạy Hà Nội, Sài gòn đền hết ngày 05/02/2016
3.Tàu TN3 chạy Hà Nội ngày 26/01/2016 đến hết ngày 06/02/2016.
    -Riêng tàu TN3 xuất phát Hà Nội ngày 04/02/2016 đến ga Đà Nẵng là ga cuối cùng và quay tàu SE24 ngày 05/02/2016 tại ga Đà Nẵng về Hà Nội tạm ngừng chạy.
    -Tàu TN4 chạy Sài Gòn từ ngày 26/01/2016 đến hết ngày 05/02/2016
4.Tàu TN5 chạy Hà Nội ngày 26/01/2016 đến hết ngày 06/02/2016.
   -Riêng ngày 27/01/2016 tại Hà Nội không có tàu TN5.
   -Tàu TN5 xuất phát Hà Nội ngày 05/02/2016đến ga Đà Nẵng là ga cuối cùng và quay tàu SE24 ngày
   06/02/2016 tại ga Đà Nẵng về Hà Nội tạm ngừng chạy.
  -Tàu TN6 chạy Sài Gòn từ ngày 27/01/2016 đến hết ngày 05/02/2016
5. Tàu TN7/TN8 chạy Hà Nội, Sài Gòn từ ngày 29/01/2016 đến hết ngày 05/02/2016
6.Tàu SE9/SE10 giữa Hà Nội - Nha Trang và ngược lại
  -Tàu SE9 xuất phát Hà Nội các ngày 26, 27/01/2016 đến Ga Sài Gòn là ga cuối cùng quay tàu SE10 các ngày 28, 29/01/2016 từ Sài gòn đến Hà Nội
  -Tàu SE9 chạy ga Hà Nội từ ngày 29/01/2016 đến hết ngày 04/02/2016, đến ga Nha Trang là ga cuối cùng quay tàu SE10 cùng ngày. Riêng ngày 28/01/2016tại ga Hà Nội không có tàu SE9.
Tàu SE10 xuất phát Nha Trang từ ngày 31/01/2016 đến hết ngày 06/02/2016
7.Tàu SE17 chạy ga Hà Nội các ngày 27,29,31/01/2016 và các ngày 02, 04,06/02/2016
  -Tàu SE18 chạy Sài Gòn các ngày 25, 27, 29, 31/01/2016 và các ngày 02, 04/02/2016
8.Tàu SE15/SE16 giữa Vinh - Sài gòn và ngược lại
 -Tàu SE15 chạy ga Vinh từ ngày 27/01/2016 đến hết ngày 06/02/2016
 -Tàu SE16 xuất phát Sài Gòn từ ngày 28/01/2016 đến 06/02/2016
9.Tàu SE11/SE12 giữa Vinh - Sài Gòn và ngược lại
Tàu SE11 chạy ga Vinh từ ngày 28/01/2016 đến hết ngày 06/02/2016
Tàu SE12 chạy ga Sài Gòn từ ngày 27/01/2016 đến hết ngày 06/02/2016
10.Tàu TN21/TN22 giữa Thanh Hóa - Sài Gòn và ngược lại
 -Tàu TN21 chạy ga Thanh Hóa từ ngày 29/01/2016 đến hết ngày 06/02/2016
 -Tàu TN22 chạy ga Sài Gòn từ ngày 27/01/2016 đến hết ngày 05/02/2016 ( Riêng ngày 28/01/2016 tại ga Sài Gòn không có tàu TN22 ) 
11.Tàu SE29/SE30 giữa Hà Nội - Sài gòn và ngược lại
Tàu SE29 chạy ga Hà Nội từ ngày 26/01/2016 đến hết ngày 04/02/2016
Tàu SE30 chạy ga Sài Gòn từ ngày 28/01/2016 đến hết ngày 06/02/2016
II/Thời gian nghỉ Tết ( Từ ngày 07/02/2016 đến ngày 10/02/2016 )
Tổ chức chạy thường xuyên 05 đôi tàu khách Thống nhất suốt Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại:
SE1/SE2; SE3/SE4; SE5/SE6; SE7/SE8 và SE13/SE14 ( Các ga đỗ đón trả khách tàu SE14/SE14 áp dụng như thời điểm trước Tết) 
III/Sau Tết ( Từ ngày 11/02/2016 đến ngày 25/02/2016 ) 
1.Tại Hà Nội và Sài Gòn:
 -Tàu TN17/TN18 chạy lại từ 12/02/2016 cho đến hết ngày 25/02/2016 khôi phục tàu TN1/TN2;
 -Tàu TN3/TN4 chạy lại từ ngày 11/02/2016 đến hết ngày 22/02/2016;
 -Tàu TN5/TN6 chạy lại từ ngày 12/02/2016 đến hết ngày 27/02/2016;
 -Tàu TN7/TN8 chạy lại từ ngày 13/02/2016 đến hết ngày 24/02/2016.
2.Tại Vinh và Sài Gòn:
 -Tàu SE11/SE12 chạy ga Vinh, Sài gòn từ ngày 11/02/2016 đến hết ngày 24/02/2016;
 -Tàu SE15/SE16 chạy ga Vinh, Sài gòn từ ngày 11/02/2016 đến hết ngày 24/02/2016.
3.Tại Đồng Hới và Sài Gòn:
 -Tàu SE10 chạy Sài gòn từ ngày 11/02/2016 đến hết ngày 23/02/2016;
 -Tàu SE9 chạy ga Đồng Hới từ ngày 13/02/2016 đến hết ngày 25/02/2016
4.Tàu SE17/SE18:
 -Tàu SE17 chạy ga Hà Nội các ngày 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,/02/2016
 -Tàu SE18 chạy Sài Gòn các ngày 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23/02/2016
5.Tàu TN21/TN22:
 - Tàu TN21 chạy ga Thanh Hóa từ ngày 12/02/2016 đến hết ngày 23/02/2016;
 - Tàu TN22 chạy ga Sài gòn từ ngày 14/02/2016 đến hết ngày 25/02/2016.
6.Tàu SE29/SE30:
 -Tàu SE29 chạy ga Hà Nội từ 12/02/2016 đến hết ngày 23/02/2016;
 -Tàu SE30 chạy ga Sài Gòn từ 14/02/2016 đến hết ngày 25/02/2016.
B/Tàu khách khu đoạn
1.Tàu SE22/21 giữa Sài Gòn - Huế:
 Tàu SE22 chạy Sài gòn kể từ ngày 22/01/2016 và tàu SE21 chạy ga Huế kể từ ngày 24/01/2016 cho đến khi có lệnh mới được điều chỉnh như sau:
 -Tàu SE21 chạy ga Huế  đến hết ngày 05/02/2016 và tàu SE22 chạy tại ga Sài Gòn đến hết ngày 06/02/2016;
 -Tàu SE21 chạy lại tại Huế bắt đầu từ ngày 11/02/2016 và tàu SE22 chạy lại tại Sài Gòn kể từ ngày 12/02/2016.
2.Tàu SE26/SE25 giữa Sài gòn - Quy Nhơn:  Chạy liên tục không nghỉ Tết.
3.Tàu SNT1/SNT2 giữa Sài gòn - Nha Trang:
 -Bãi bỏ Tàu SNT1/SNT2 chạy ga Nha Trang, Sài Gòn ngày 07/02/2016 ( tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Mùi). Kể từ ngày 08/02/2016 tàu SNT1/SNT2 chạy lại bình thường.
4.Tàu N12/11 giữa Nha Trang - Tuy Hòa: Tạm ngừng chạy tàu N12/11 từ ngày 21/01/2016 cho đến khi có lệnh mới. Kế hoạch chạy tàu N12/11 trong những ngày Tết có văn bản sau.
5.Tàu SQ1/2 giữa Quảng Ngãi - Sài Gòn: Lập tàu SQ1/2 chạy hàng ngày từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi và ngược lại vào những ngày cao điểm trước và sau Tết, kế hoạch chạy tàu cụ thể có văn bản riêng.

Công tác bán vé tàu Tết Bính Thân 2016

đăng 21:36 11 thg 10, 2015 bởi Sapa Tourist   [ cập nhật 20:28 18 thg 10, 2015 bởi Hanoi Railways ]

I. Quy định thời gian cao điểm :
1. Tàu Thống nhất số chẵn xuất phát Sài Gòn từ 0h00 ngày 29/01/2016 đến hết 24h00 ngày 06/02/2016 (tức từ 0h00 ngày 20 tháng Chạp đến hết 24h00 ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi).

2. Tàu Thống nhất số lẻ xuất phát Hà Nội từ 0h00 ngày 11/02/2016 đến hết 24h00 ngày 23/02/2016 (tức từ 0h00 ngày 04 tháng Giêng đến hết 24h00 ngày 16 tháng Giêng năm Bính Thân).

II. Phương án bán vé tàu Thống nhất trong thời gian cao điểm :
Từ ngày 01/10/2015: các Công ty Vận tải tổ chức bán vé cho hành khách cá nhân trên Web và các điểm bán vé. Nguyên tắc: mỗi khách hàng được đặt chỗ trên Web mỗi lần không quá 04 vé cho một chiều.

III. Quy định về việc bán vé ghế ngồi chuyển đổi trong thời gian cao điểm:
1. Việc tổ chức bán vé chuyển đổi loại chỗ giường nằm thành loại chỗ ghế ngồi chỉ được áp dụng cho toa xe nằm mềm khoang 4 giường (có ĐHKK hoặc không) theo nguyên tắc: một giường tầng một được bán 3 vé ghế ngồi; nếu là giường nằm mềm điều hòa thì bán vé theo giá vé ngồi mềm điều hòa; nếu là giường nằm mềm không điều hòa thì bán vé theo giá vé ngồi mềm thường của tàu đó.

Lưu ý: các giường nằm mềm tầng hai bán vé cho hành khách theo bảng giá vé tàu tết và các qui định hiện hành.

2. Các phòng Kinh doanh Hà Nội, Kinh doanh và chăm sóc khách hàng Sài Gòn cho khóa các giường được bán vé chuyển đổi và tạo thêm một xe trên hệ thống BVĐT với các thuộc tính sau:
- Số thứ tự toa xe chuyển đổi và thêm chữ G (in hoa) ở phía sau.
- Loại chỗ là: ghế ngồi tương ứng theo quy định.
- Số thứ tự ghế: được đánh lần lượt từ 1 đến hết.

IV. Quy định về việc bán vé không chỗ cho trẻ em (thuộc diện mua nửa vé):
Chỉ tổ chức bán vé không chỗ cho trẻ em đi cùng người lớn khi đủ các điều kiện sau:
1. Người lớn (kèm trẻ em đi cùng) mua vé giường nằm hoặc ghế ngồi và tự nguyện ghi vào Giấy yêu cầu câu in sẵn của ga với nội dung “Đề nghị mua vé không chỗ cho trẻ em và tự đảm bảo an toàn cho trẻ em khi sử dụng chung chỗ với người lớn” có chữ ký của người mua vé.
2. Mỗi vé người lớn chỉ được bán kèm một vé trẻ em không chỗ.
3. Trẻ em mua vé không chỗ khi lên tàu được bố trí sử dụng chỗ chung với người lớn đi kèm.

V. Quy định về việc bán vé ghế phụ trong thời gian cao điểm:
Hành khách mua vé ghế phụ được bố trí ngồi bằng ghế nhựa
1. Mỗi xe ngồi cứng 80 chỗ được bán thêm 12 vé ghế phụ.
2. Mỗi xe giường nằm và các xe khách loại khác được bán thêm 07 ghế phụ.

Lưu ý: không thực hiện việc bán vé ghế phụ đối với các toa xe đã được bán vé chuyển đổi giường nằm thành vé ghế ngồi.

VI. Quy định công tác bán vé khứ hồi trong thời gian cao điểm:
Các điểm bán vé và các hành khách lựa chọn chuyến tàu theo Phương án bán vé chung cho cả Web và các điển bán vé để phục vụ cho việc mua vé khứ hồi.

VII. Quy định công tác bán vé bổ sung trên tàu trong thời gian cao điểm:
Các tổ công tác trên tàu Thống nhất không bán vé bổ sung nối đường chặng cho hành khách, nếu phát hiện hành khách có vé không hợp lệ thì phải kiên quyết mời hành khách đó xuống tàu. Trường hợp hành khách có hoàn cảnh đặc biệt (như trẻ em dưới tuổi thành niên, người già …), trưởng tàu điện báo về xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị và chỉ giải quyết bán vé nối chặng cho hành khách khi có ý kiến đồng ý của lãnh đạo đơn vị.

VIII. Quy định về việc đổi trả vé của hành khách:
1. Hành khách đi tàu trong thời gian từ 0h00 ngày 29/01/2016 đến hết ngày 06/02/2016 đối với tàu số chẵn và trogn gia đoạn từ 0h00 ngày 11/02/2016 đến hết ngày 23/02/2016 đối với tàu số lẻ.

2. Đổi vé:
Quy định đổi vé với mức thu phí 10.000 đồng/vé và trả lại hoặc thu thêm tiền chênh lệch (nếu có) so với vé đã mua, nếu có đủ các điều kiện sau:
- Thời gian đổi vé theo quy định hiện hành.
- Có cùng ga đi, ga đến.
- Được đổi vé 01 lần duy nhất.
- Vé đổi phải có ít nhất một trong các thông tin thay đổi so với vé đã mua như: Thay đổi ngày đi tàu, chuyến tàu hoặc loại toa xe.
- Ngành Đường sắt bố trí được chỗ theo yêu cầu của hành khách.

3. Vé trả lại:
- Khấu trừ 5% giá vé: Đối với hành khách mua vé cá nhân mà thông tin cá nhân trên vé trùng khớp với tên và số giấy tờ tùy thân được pháp luật công nhận.

- Khấu trừ 20% giá vé: Đối với hành khách mua vé tập thể để đi tàu.

1-4 of 4