Thành phần tàu tăng cường dịp Tết Bính Thân 2016

đăng 20:31 18 thg 10, 2015 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 20:32 18 thg 10, 2015 ]
Thành phần cơ bản đoàn tàu chạy thường xuyên và tăng cường phục vụ 
Tết Nguyên đán BÍNH THÂN 2016
(Thực hiện theo Kế hoạch số 2426/ĐS-KH ngày 20/8/2015 của Tổng Công ty ĐSVN 
và Kế hoạch số 1369/KH-VTSG ngày 28/8/2015)

1.SE1/SE2, SE7/ SE8, SE13/SE14: giữa Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại ( Chạy hàng ngày trước và sau Tết) 
1HC + 4 AL(64)  + 4 BnL42  + 3 AnL28  + 1CVPĐ  =  13 xe ( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 11 )
2.SE3/SE4, SE5/SE6 giữa Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại ( Chạy hàng ngày trước và sau Tết) 
1HC + 4 AL(64)  + 4 BnL42  + 3 AnL28  + 1CVPĐ  =  13 xe ( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 11 )
3.Tàu TN1/TN2 ( Tức TN17/TN18) giữa Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại ( Chạy hàng ngày trước và sau Tết) 
1HL + 1HC + 6 B(80) + 1 AL(64)  + 2 BnL 42  + 1CVPĐ + 1 BĐ  =  13 xe ( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 9 )
4.Tàu TN3/TN4 giữa Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại ( Chạy hàng ngày trước và sau Tết) 
1HL + 1HC + 6 B(80) + 1 AL(64)  + 2 BnL 42  + 1 AnL 28 + 1CVPĐ   =  13 xe ( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 10 )
5.Tàu TN5/TN6 giữa Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại ( Chạy hàng ngày trước và sau Tết) 
1HC + 7 B(80) + 1 AL(64)  + 2 BnL 42  + 1 AnL 28 + 1CVPĐ   =  13 xe ( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 11 )
6.Tàu TN7/TN8 giữa Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại ( Chạy hàng ngày trước và sau Tết) 
1 HL + 1HC + 6 B(80)   + 2 BnL 42  + 2 AnL 28 + 1CVPĐ   =  13 xe ( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 10)
7.Tàu SE9/10 giữa Hà Nội - Nha Trang trước Tết; giữa Sài Gòn - Đồng Hới sau Tết và tàu TN21/TN22 giữa Thanh Hóa - Sài Gòn trước và sau Tết 
1HC + 3 B(80) + 2 BL(80) + 2 AL(64) + 2 BnL 42 + 2 AnL 28 + 1CVPĐ   =  13 xe ( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 11)
8.Tàu SE11/SE12 và SE15/SE16 chạy  giữa Vinh - Sài Gòn và ngược lại chạy hàng ngày trước và sau Tết 
1HC + 6 B(80) + 2 BL(80) + 1 AL(64) + 1 BnL 42 + 1 AnL 28 + 1CVPĐ   =  13 xe ( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 11)
9.Tàu SE17/SE18 chạy  giữa Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại chạy cách nhật trước và sau Tết 
1HC + 2 B(80) + 2 AL(64) + 5 Bn 42 + 2 An 24 + 1CVPĐ   =  13 xe ( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 11)
10.Tàu SE29/SE30  chạy  giữa Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại chạy hang ngày trước và sau Tết 
1HC + 2 BL(80) + 1 BnL 42 + 8 AnL 28 + 1CVPĐ   =  13 xe ( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 11)
11.Tàu SE22/SE21 chạy giữa Sài Gòn - Huế 
1GHL + 1HC + 3 B(80) + 4 AL(64) + 1 BnL 42 + 2 AnLv 28 + 1CVPĐ   =  12 xe ( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 09)
12.Tàu SE26/25 chạy giữa Sài Gòn - Quy Nhơn 
 1HC + 1 BL(80) + 5 AL(64) + 1 BnL 42 + 2 BnLv 42 + 1 AnL 28  + 1CVPĐ   =  12 xe ( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 10)
13.Tàu SNT2/SNT1 chạy giữa Sài gòn - Nha Trang
 1 HL + 1HC + 1 AL2T(108) + 1 AL2T(88) + 1 BnLv 42 + 1 AnLv 24  + 5 AnLv 28  + 2 AnLv 25 + 1CVPĐ   =  14 xe
( Các xe chở khách đánh số từ 1 đến 11)